Tovenveien velforening:
Hjemmeside: http://www.tovenveien.no
E-post: post@tovenveien.no
Org.nr. 993 294 640
Kontaktinformasjon styre

Styre
Formål
Vedtekter
Film Kjør Tovenveien
Dokumenter
Historie
Pressearkiv
Bilder
Meld deg inn
Bli støttemedlem
Skriv under liste
Lenker
Kart

Tilstandsrapport
Avstander

Diskusjonsforum
 

 

Privat veg mellom Granvika og Grindvika

I løpet av 2016 og 2017 har det skjedd en del langs Tovenveien. Etter at 3,5 km av vegen ble stengt i november 2014 har hytteeiere og fastboende mellom Korsnestunnelen og Søttartunnelen kjørt en omvei gjennom Leirfjord for å komme til Mosjøen. 

Den ble åpnet i august 2016 for Arctic Race of Norway, men stengt like etterpå. Tovenveien velforening har arbeidet for å få flyttet den stengte delen fra Orsdalen-Korsnes til Grindvika-Remnes, og Vefsn kommune gikk inn for å flytte stenginga lenger ut slik at vegen ble stengt rundt kommunegrensa, og vedtok den 18. juni 2015 å sende en anmodning til Nordland fylkesting og be om flytting av det stengte området.  

Arctic Race of Norway 12. aug. 2016

Den 3. oktober 2016 vedtar også Nordland fylkesting at de kan akseptere en endring av stengingsområde (til området rundt kommunegrensa). Hele den stengte vegen ble åpnet midlertidig for Arctic Race of Norway den 12. august 2016. Den 22. januar 2017 går det et stort steinras som dekker store deler av vegen, og det gjør at området mellom Lavolden/Geitskøra og Orsdalen blir uten veg. To fastboende og 33 hytter blir uten vegforbindelse. En fastboende og en hytteeier har bilen inne i området som blir uten vegforbindelse, og bilene til en hytteeier og en fastboende blir stående mellom raset og sperringene. Bilene blir hentet ut noen dager senere. Den 30. januar 2017 raser hele vegen ut i et større område http://www.helg.no/fv-78/leirfjord/vefsn/veien-som-ble-dekket-av-jord-og-steinraset-pa-gamle-fv78-har-selv-rast-ut-i-fjorden/s/5-24-167584

Ras Lavolden  Ras LavoldenDet vil koste millioner å åpne vegen på nytt og det er ikke sikkertat Leirfjord kommune har økonomi til dette. Vegen på rasstedet kan bli
stengt for lang tid / for alltid. Gjennom vinteren må hytteeiere og fastboende bevege seg til fots eller med sykkel. Til manges store overraskelse vedtar Vefsn formannskap den 24. mars 2017 at vegen mellom Orsdalen og Grindvika skal bli privat veg. Saken skulle behandles i kommunestyret den 19. april, men ble utsatt. I mellomtiden hadde Tovenveien velforening møter med medlemmer og med politikere. Vi ble enig med Vefsn kommune om et kompromiss i møte med kommuneledelsen og ordfører den 2. mai 2017. Kommunen var villig til å overta veien mellom Orsdalen og Granvika mens vegen mellom Granvika og Grindvika skulle blir privat veg. Dette ble vedtatt i kommunestyret den 10. mai.

Dem 2. juni 2017 ble veien mellom Orsdalen og Korsneset åpnet, og vegen var kommunal veg fram til begynnelsen av november 2017. Søttar veglag ble stiftet den 19. september, og nå i november er vegen mellom Granvika og Grindvika privat veg.